11-08-2016

Nabek verbetert ritplanning en service met PTV xServer

Interface van eigen TMS met cloudoplossing van PTV

De bouwsector staat onder grote druk om zijn logistiek sneller, efficiënter en dus slimmer in te richten. Logistiek dienst-verlener NABEK, onderdeel van PAX Groep, speelt daarop in met de inzet van PTV xServer voor transportplanning. Deze softwarecomponenten van de PTV Group zijn via een interface gekoppeld aan het transport management systeem van NABEK. Frank Baudet van PAX Groep: “We hebben gewoon een goede rekenmachine nodig.”

PAX Groep biedt uiteenlopende logistieke diensten, van de distributie van bouwmaterialen tot complete fabrieksverhuizingen. Alle diensten, ondergebracht in vijf werkmaat-schappijen met in totaal elf vestigingen, hebben één overeenkomst: de sterke focus op de bouw en maakindustrie.
Met name de bouwsector heeft de afgelopen jaren grote logistieke verbeterslagen doorgemaakt. Het gevolg is dat de leveranciers van bouwmaterialen hun leverings-frequentie zien stijgen en leverings-grootte dalen, onder meer omdat op bouwlocaties de ruimte vaak beperkt is om voorraden op te slaan. “Wij spelen daarop in door externe voorraadlocaties in te richten en daarvandaan op
afroep te leveren, maar ook door goederenstromen te bundelen en bijvoorbeeld de bouwmaterialen van vier leveranciers met nog maar één vrachtauto af te leveren”, vertelt Frank Baudet, manager ontwikkeling & innovatie van PAX Groep.

Goede rekenmachine

De logistieke verbeterslagen stellen extra eisen aan de planning van NABEK Wegtransporten, het onderdeel van PAX Groep dat gespecialiseerd is in de distributie van bouwmaterialen en kooiaaptransport. “De dropgrootte is flink afgenomen. In het verleden realiseerde een vrachtauto misschien maar zes of zeven drops per rit, nu praten we regelmatig over dertien of veertien drops. Tegelijkertijd nemen de verwachtingen over service toe. De bouwmaterialen moeten gewoon om 7.00 uur ’s ochtends geleverd zijn. Juist omdat op bouwlocaties zelf geen voorraad meer ligt, mag er bovendien niets meer ontbreken”, vertelt Baudet.

Voor de ritplanning maakt NABEK gebruik van PTV xServer, de softwarecomponenten van PTV. Deze componenten werken naadloos samen met het transport management systeem (TMS) dat volledig op maat is ont-wikkeld voor de logistiek dienstverlener. “Onze klanten willen steeds nauw-keuriger weten wat de verwachte aankomsttijd van een vrachtauto is. We hebben dus gewoon een goede reken-machine nodig”, verklaart Baudet, die de flexibiliteit van PTV prijst. “We hebben de software eerst uitgebreid mogen testen. Pas toen we zeker wisten dat de oplossing werkte zoals we wilden, hebben we een contract met PTV gesloten.”

Tijd besparen dankzij geocoderen

Belangrijk is de specifieke onder-steuning die de routeringscomponen-ten bieden voor vrachtverkeer.
PTV xServer houdt rekening met het voertuig- en motortype en de daarvoor geldende beperkingen aangaande brughoogtes, aslasten, tolkosten of milieuzones. “We hebben wel eens een verschil van inzicht met klanten die in Google Maps hebben uitgerekend
dat een rit niet 135 kilometer, maar
115 kilometer lang is. Ze vergeten dan vaak de beperkingen die voor vracht-verkeer gelden. Voor ons is het daarom belangrijk dat we nu werken met een systeem dat een afstand berekent die overeenkomt met de TLNplanner, die als de norm in onze sector fungeert.”
 
Een belangrijk component is xLocate, de component die postadressen verifieert en omzet in geografische coördinaten (geocodering). “We hadden al een tool voor geocodering, maar die accepteerde alleen correct gespelde adressen. xLocate daar-entegen herkent ook adressen die misschien niet correct zijn gespeld, maar fonetisch wel hetzelfde klinken. Dat is erg handig, kijk alleen al naar het aantal manieren waarop een plaats als Alphen aan den Rijn wordt geschreven. Met name adressen in het buitenland zijn vanuit Nederland een stuk lastiger te checken”, vertelt Baudet, die ook wijst op de tijd die chauffeurs soms kwijt zijn met zoeken bij een onjuiste geocodering. “Een chauffeur moet gewoon rechtstreeks naar de eind-bestemming kunnen rijden. Elk kwartier dat hij kwijt is met zoeken, is zonde van onze waardevolle transportcapaciteit.”

Verwachte aankomsttijd

De PTV xServer-componenten draaien in een datacenter van PTV en zijn middels een interface geïntegreerd met het TMS van NABEK.  “Ons TMS was tien jaar geleden één van de eerste volledig webbased systemen in de sector. Daarom maken we ook gebruik van
PTV xServer internet, de cloud-oplossing van PTV. Daardoor hebben we altijd de beschikking over de laatste versie zonder gedoe met updates of upgrades van de software”, stelt Baudet, die aangeeft dat de cloudoplossing gepaard gaat met een uitstekende service. De specialisten van PTV staan altijd klaar voor advies over bijvoor-beeld de parameterinstelling of een brainstorm over de mogelijkheden van PTV xServer. “De relatie met PTV verloopt erg soepel”, aldus Baudet.

De integratie gaat zover dat NABEK het TMS heeft voorzien van een scherm waarin de resultaten van PTV xServer worden gecombineerd met de track- en traceinformatie uit het TomTom voertuigvolgsysteem dat in de 115 vrachtauto’s van de vaste charters van NABEK is geïnstalleerd. Dit scherm biedt de planners de mogelijkheid om op elk moment de aankomsttijd te voorspellen. “Op basis van de planning weten we hoe laat een vrachtauto bij het eerste afleveradres moet zijn. Als die vrachtauto om wat voor reden dan ook een half uur te laat is, kunnen we snel en eenvoudig een aangepaste voorspelling voor de andere afleveradressen afgeven. Met een paar klikken kunnen we de klant via SMS of email daarover informeren.”

“Elk kwartier dat een chauffeur bespaart
dankzij ritplanning is pure winst.”
Frank Baudet, manager ontwikkeling
& innovatie PAX Groep

Hogere beladingsgraad

 

Als belangrijkste voordeel van PTV xServer noemt Baudet de verbeterde informatievoorziening. “We weten nu met vrij grote zekerheid hoe lang chauffeurs over een rit doen. Dat leidt tot een betrouwbaardere planning en een hogere beladingsgraad. Terwijl we vroeger misschien dachten dat acht of negen afleveradressen in een rit het maximaal haalbare was, kunnen we nu nog een adres erbij plannen als we zien dat er nog tijd over is.”

Eén van de mogelijkheden waarvan NABEK op korte termijn meer gebruik gaat maken, is de berekening van de CO2-uitstoot door PTV xServer. “In onze sector wordt doorgaans geoptimaliseerd op basis van kosten, maar de oplossing met de laagste kosten is niet per definitie ook de oplossing met de laagste uitstoot. Wij willen onze klanten hierin inzicht bieden zodat we gezamenlijk op basis van kosten en uitstoot kunnen optimaliseren.”

Op dit moment wordt de PTV xServer gebruikt door de vestiging Amsterdam, die hoofdzakelijk de distributie van bouwmaterialen in  Nederland en België verzorgt. Binnen PAX Groep worden de componenten van PTV ook toegepast bij PAX Bouw- en Industrieservice en PAX Dedicated Transport. “PTV xServer biedt veel mogelijkheden die we nu nog niet toepassen. Met name binnen NABEK zullen we de aankomende periode meer functionaliteiten van PTV xServer toepassen om onze processen verder te verbeteren.


PTV. The Mind of Movement

Overal ter wereld plant en optimaliseert de PTV Group alles wat mensen en goederen beweegt, van transportroutes en distributiestructuren tot autoverkeer en openbaar vervoer. Ons aanbod omvat software, gegevens, inhoud, advies en onderzoek. De deskundigheid van PTV op het gebied van verkeers- en transportplanning is ongeëvenaard.

Duurzame en rendabele mobiliteit veronderstelt een nauw op elkaar afgestemde coördinatie van de verkeersstromen en goederenstromen, zodat mensen en goederen efficiënt en veilig op hun bestemming aankomen. Verkeersveiligheid, klimaatbescherming en toekomstbestendige mobiliteitsconcepten staan hierbij voorop. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de oplossingen van PTV op het gebied van transportlogistiek, verkeersplanning en verkeersmanagement – ook in realtime.

Het aanbod van PTV in het bereik Logistics varieert van software, route- en rittenplanning, distributieplanning en wagenparkmanagement tot oplossingen voor vrachtwagennavigatie en het zoeken van vrachtwagenparkeerplaatsen. Een speciale onlinedienst staat garant voor transparantie in realtime tijdens het vervoersproces en door de gehele toeleveringsketen heen. In het bereik Traffic biedt PTV software, gegevens en wetenschappelijke methoden om verkeersnetwerken te modelleren en na te bootsen. Daarmee zorgen verkeers- en stadsplanners in meer dan 120 landen voor een optimale verkeersstroom.

Sinds de oprichting in 1979 fungeert het hoofdkantoor van PTV in Karlsruhe als ontwikkelings- en innovatiecentrum. Over de hele wereld werken ca. 700 medewerkers aan krachtige oplossingen voor overheid, ministeries, handel en bedrijfsleven.

Het Duitse bedrijf PTV Planung Transport Verkehr AG is een onderneming van de PTV Group. www.ptvgroup.com.

Terug naar overzicht

Contact


Thijs Boelens
Marketing, Sales & Communicatie

Phone:+31 (0)346 581 600
E-Mail:thijs.boelens@ptvgroup.com

''Interface van eigen TMS met cloudoplossing van PTV''

Download: