16-12-2014

PTV Group en TLN verlengen samenwerking

TLN en de PTV Group werken al sinds 1995 samen op het gebied van de ontwikkeling van softwareproducten voor het berekenen van uniforme afstanden.

TLN en de PTV Group werken al sinds 1995 samen op het gebied van de ontwikkeling van softwareproducten voor het berekenen van uniforme afstanden. Het meest bekende product uit deze samenwerking is TLNplanner. Deze routeplanner is in de afgelopen 20 jaar samen met de sector doorontwikkeld.

Vanaf 2015 is TLNplanner uitsluitend online beschikbaar, waardoor deze nog beter actueel gehouden zal worden. Op 22 november jl. verlengden TLN en PTV de samenwerking voor nogmaals 3 jaar. Peter Sierat, algemeen directeur TLN (rechts) en Dyon van Gaans, directeur PTV Group (links), ondertekenden de overeenkomst.


PTV. The Mind of Movement

Overal ter wereld plant en optimaliseert de PTV Group alles wat mensen en goederen beweegt, van transportroutes en distributiestructuren tot autoverkeer en openbaar vervoer. Ons aanbod omvat software, gegevens, inhoud, advies en onderzoek. De deskundigheid van PTV op het gebied van verkeers- en transportplanning is ongeëvenaard.

Duurzame en rendabele mobiliteit veronderstelt een nauw op elkaar afgestemde coördinatie van de verkeersstromen en goederenstromen, zodat mensen en goederen efficiënt en veilig op hun bestemming aankomen. Verkeersveiligheid, klimaatbescherming en toekomstbestendige mobiliteitsconcepten staan hierbij voorop. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de oplossingen van PTV op het gebied van transportlogistiek, verkeersplanning en verkeersmanagement – ook in realtime.

Het aanbod van PTV in het bereik Logistics varieert van software, route- en rittenplanning, distributieplanning en wagenparkmanagement tot oplossingen voor vrachtwagennavigatie en het zoeken van vrachtwagenparkeerplaatsen. Een speciale onlinedienst staat garant voor transparantie in realtime tijdens het vervoersproces en door de gehele toeleveringsketen heen. In het bereik Traffic biedt PTV software, gegevens en wetenschappelijke methoden om verkeersnetwerken te modelleren en na te bootsen. Daarmee zorgen verkeers- en stadsplanners in meer dan 120 landen voor een optimale verkeersstroom.

Sinds de oprichting in 1979 fungeert het hoofdkantoor van PTV in Karlsruhe als ontwikkelings- en innovatiecentrum. Over de hele wereld werken ca. 700 medewerkers aan krachtige oplossingen voor overheid, ministeries, handel en bedrijfsleven.

Het Duitse bedrijf PTV Planung Transport Verkehr AG is een onderneming van de PTV Group. www.ptvgroup.com.

Terug naar overzicht

Contact


Kirtan Boedhoe
Marketing & Communications

Phone:+31 (0)346 581 600
E-Mail:kirtan.boedhoe@ptvgroup.com


Peter Sierat, algemeen directeur TLN (rechts) en Dyon van Gaans, directeur PTV Group (links)

Download: