23.07.2018

PTV Group rozwija się w Europie Środkowo-Wschodniej

Karlsruhe/Warsaw, 24.07.18. PTV Group, światowy lider oprogramowania z zakresu transportu i logistyki miejskiej, wzmacnia swoją pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej i otwiera biuro w Warszawie. Firma działa na tym rynku od ponad 10 lat, jednak dopiero teraz jako PTV CEE, zdecydowała się na otwarcie lokalnego oddziału dla swoich klientów. Dyrektorami zarządzającymi zostali Martyna Abendrot i Peter Möhl, którzy przejęli odpowiedzialność za nowy odział.

Jednym z flagowych projektów PTV w tym regionie, związanych ze zintegrowanym i innowacyjnym zarządzaniem ruchem, było wdrożenie systemu PTV w Lublinie. Miasto wykorzystuje makroskopowy model transportu do planowania strategicznego, w tym symulacje mikroskopowe oraz rozwiązania do zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym.

Klientami PTV są również firmy logistyczne, takie jak Omega Pilzno, które wykorzystując PTV Map & Guide, potrzebują standardowych rozwiązań do precyzyjnego obliczania kosztów przejazdu i opłat drogowych, czy Grupa Raben, która w swoich biurach w całej Europie korzysta z oprogramowania PTV do profesjonalnego planowania podróży, dystrybucji i nawigacji.

Wiele wyzwań w regionie CEE

W logistyce obserwuje się rosnący niedobór siły roboczej do pracy w magazynach, a także brak wykwalifikowanych kierowców ciężarówek. Jednocześnie na rynku wymagane są najniższe możliwe koszty wysyłki i coraz szybsza dostępność towarów. To ogromnie nasila konkurencję. Uzyskanie przejrzystości w zakresie transportu i związanych z nim kosztów ma zatem wysoki priorytet. Dodatkowo firmy logistyczne potrzebują informacji w czasie rzeczywistym dla całego łańcucha dostaw, a także wsparcia oprogramowania w planowaniu i optymalizacji logistyki transportu.

Obszar ruchu i transportu będzie w przyszłości charakteryzować się inteligentnymi systemami transportowymi (ITS) i mobilnością elektryczną. „Widzimy duży potencjał na rynku wschodnioeuropejskim w zakresie opracowywania planów dla inteligentnych miast, z innowacyjnymi punktami  i usługami na rzecz przyszłej mobilności", mówi Peter Möhl nowy dyrektor zarządzający, który wraz z Martyną Abendrot jest odpowiedzialny za sprzedaż oprogramowania w dziedzinie transportu i logistyki.

Martyna Abendrot dodaje: „Nowoczesne rozwiązania systemowe, takie jak oferuje właśnie PTV, pomagają planistom transportu i dyspozytorom logistycznym w analizowaniu możliwych scenariuszy, a tym samym w lepszym projektowaniu istniejącej infrastruktury i procesów transportowych".

Dwoje dyrektorów zarządzających dzieli się odpowiedzialnością

Peter Möhl, jako Director Sales Traffic Software przez 10 lat pracował w PTV Group w niemieckiej siedzibie w Karlsruhe i budował międzynarodowe odziały firmy w różnych regionach świata. Od 1 lipca jako dyrektor zarządzający w PTV CEE, odpowiada za wdrażanie planowanej strategii rozwoju produktów przeznaczonych do optymalizacji transportu i logistyki w Europie Środkowej i Wschodniej.

Martyna Abendrot została drugim dyrektorem zarządzającym. Z wykształcenia inżynier ruchu, posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami między innymi z zakresu ITS. Do PTV Group dołączyła w 2017 wspomagając budowę nowego oddziału w Warszawie. Będzie odpowiedzialna  operacyjne działania polskiej jednostki.

 

Więcej informacji udziela:

Agata Kostecka-Prorok

Marketing Manager

e-mail: agata.kostecka@salonmarketingowy.pl

 

tel.: +48 509 670 384

 

PTV. The Mind of Movement

PTV Group takes a holistic approach that integrates all aspects of traffic, transport and logistics to create and promote sustainable mobility. Recognised as global market leader, PTV develops intelligent software solutions for transport logistics, traffic planning and traffic management. Thus cities, companies and people save time and money, enhance road safety and minimise the impact on the environment. Based on its unique expertise in every facet of mobility, PTV ensures that people and goods arrive at their destinations safe and sound, and on time.

More than 2,500 cities deploy PTV products. Trips and routes for over one million vehicles are planned with our software. The European transport model, which encompasses all passenger transport and freight movements in Europe, is developed using PTV software. We currently have more than 800 colleagues worldwide committed to driving the high performance of our products. PTV’s headquarters, located in the heart of the Karlsruhe technology region, house the company’s centre of development and innovation. From here, PTV plans and optimises everything that moves people and goods worldwide – it's the central idea which has accompanied the Group since its foundation in 1979.

The German company PTV Planung Transport Verkehr AG is a member of PTV Group. www.ptvgroup.com

Powrót do przeglądu

Martyna Abendrot i Peter Möhl od lipca 2018 r., jako dyrektorzy zarządzający odpowiadają za działalność nowego biura PTV dla Europy Środkowej i Wschodniej.

Download:

Nowa firma PTV CEE z centralą w Warszawie oferuje rozwiązania na miejscu dla optymalizacji transportu i logistyki.

Download:

PTV The Mind of Movement.

Grupa PTV stosuje kompleksowe podejście, integrując wszystkie aspekty ruchu, transportu i logistyki w celu tworzenia i promowania zrównoważonej mobilności. Uznana za lidera rynku globalnego, PTV opracowuje inteligentne rozwiązania programistyczne dla logistyki transportu, planowania i zarządzania ruchem. Dzięki temu miasta, firmy i ludzie oszczędzają czas i pieniądze, poprawia się bezpieczeństwo na drogach i minimalizuje się negatywny wpływ na środowisko. Opierając się na swojej wyjątkowej wiedzy i doświadczeniu w zakresie każdego aspektu mobilności, PTV zapewnia, że ludzie i towary docierają do miejsc przeznaczenia bezpiecznie i na czas.

Ponad 2500 miast wdraża produkty PTV, dzięki którym planowane są podróże i trasy ponad miliona pojazdów. Europejski model transportu, który obejmuje cały ruch pasażerski i ruch towarowy w Europie, opracowano za pomocą oprogramowania PTV. Obecnie firma posiada ponad 800 pracowników na całym świecie zaangażowanych w zapewnianie wysokiej wydajności produktów. Centrala firmy, zlokalizowana w sercu regionu technologicznego Karlsruhe, jest centrum rozwoju i innowacji. PTV planuje i optymalizuje wszystko, co przemieszcza ludzi i towary na całym świecie - to idea, która towarzyszyła Grupie od jej powstania w 1979 roku.

www.ptvgroup.com.

 

Kontekst:

 

Warszawa (GTAI) - pomimo wyzwań, polski przemysł logistyczny wzrósł o około 3% w 2016 roku. Czynnikiem wzrostu pozostaje transport drogowy. W przypadku kolei, tylko dostawcy multimodalni rozwinęli się korzystnie w ostatnich latach.

 

Polska według Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat), po Bułgarii i Słowenii, ma trzeci najwyższy stosunek wielkości transportu towarowego do produktu krajowego brutto w Unii Europejskiej (UE). Przy transporcie towarów w Polsce uzyskano dochód w wysokości prawie 24 mld euro w 2015 r. To 4,5% więcej niż przed rokiem. Większość ruchu jest na drogach, które stanowią prawie 84% usług transportowych w transporcie krajowym. Jednak polska sieć kolejowa, trzecia najdłuższa w UE z ponad 19 000 km, jest przestarzała technologicznie. Fundusze unijne mają służyć pomocą. Po głównym nacisku położonym na rozwój transportu pasażerskiego w okresie finansowym UE, który trwał do 2014 r., teraz przyszła pora na rozwój transportu towarowego. Krajowy program rozbudowy torów zapewnia inwestycje do wartości prawie 16 mld euro do 2023 r. Prawie 9000 km trasy ma zostać odnowionych i wyposażonych w nowoczesne technologie.