23.07.2018

PTV Group rozwija się w Europie Środkowo-Wschodniej

Karlsruhe/Warsaw, 24.07.18. PTV Group, światowy lider oprogramowania z zakresu transportu i logistyki miejskiej, wzmacnia swoją pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej i otwiera biuro w Warszawie. Firma działa na tym rynku od ponad 10 lat, jednak dopiero teraz jako PTV CEE, zdecydowała się na otwarcie lokalnego oddziału dla swoich klientów. Dyrektorami zarządzającymi zostali Martyna Abendrot i Peter Möhl, którzy przejęli odpowiedzialność za nowy odział.

Jednym z flagowych projektów PTV w tym regionie, związanych ze zintegrowanym i innowacyjnym zarządzaniem ruchem, było wdrożenie systemu PTV w Lublinie. Miasto wykorzystuje makroskopowy model transportu do planowania strategicznego, w tym symulacje mikroskopowe oraz rozwiązania do zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym.

Klientami PTV są również firmy logistyczne, takie jak Omega Pilzno, które wykorzystując PTV Map & Guide, potrzebują standardowych rozwiązań do precyzyjnego obliczania kosztów przejazdu i opłat drogowych, czy Grupa Raben, która w swoich biurach w całej Europie korzysta z oprogramowania PTV do profesjonalnego planowania podróży, dystrybucji i nawigacji.

Wiele wyzwań w regionie CEE

W logistyce obserwuje się rosnący niedobór siły roboczej do pracy w magazynach, a także brak wykwalifikowanych kierowców ciężarówek. Jednocześnie na rynku wymagane są najniższe możliwe koszty wysyłki i coraz szybsza dostępność towarów. To ogromnie nasila konkurencję. Uzyskanie przejrzystości w zakresie transportu i związanych z nim kosztów ma zatem wysoki priorytet. Dodatkowo firmy logistyczne potrzebują informacji w czasie rzeczywistym dla całego łańcucha dostaw, a także wsparcia oprogramowania w planowaniu i optymalizacji logistyki transportu.

Obszar ruchu i transportu będzie w przyszłości charakteryzować się inteligentnymi systemami transportowymi (ITS) i mobilnością elektryczną. „Widzimy duży potencjał na rynku wschodnioeuropejskim w zakresie opracowywania planów dla inteligentnych miast, z innowacyjnymi punktami  i usługami na rzecz przyszłej mobilności", mówi Peter Möhl nowy dyrektor zarządzający, który wraz z Martyną Abendrot jest odpowiedzialny za sprzedaż oprogramowania w dziedzinie transportu i logistyki.

Martyna Abendrot dodaje: „Nowoczesne rozwiązania systemowe, takie jak oferuje właśnie PTV, pomagają planistom transportu i dyspozytorom logistycznym w analizowaniu możliwych scenariuszy, a tym samym w lepszym projektowaniu istniejącej infrastruktury i procesów transportowych".

Dwoje dyrektorów zarządzających dzieli się odpowiedzialnością

Peter Möhl, jako Director Sales Traffic Software przez 10 lat pracował w PTV Group w niemieckiej siedzibie w Karlsruhe i budował międzynarodowe odziały firmy w różnych regionach świata. Od 1 lipca jako dyrektor zarządzający w PTV CEE, odpowiada za wdrażanie planowanej strategii rozwoju produktów przeznaczonych do optymalizacji transportu i logistyki w Europie Środkowej i Wschodniej.

Martyna Abendrot została drugim dyrektorem zarządzającym. Z wykształcenia inżynier ruchu, posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami między innymi z zakresu ITS. Do PTV Group dołączyła w 2017 wspomagając budowę nowego oddziału w Warszawie. Będzie odpowiedzialna  operacyjne działania polskiej jednostki.

 

Więcej informacji udziela:

Agata Kostecka-Prorok

Marketing Manager

e-mail: agata.kostecka@salonmarketingowy.pl

 

tel.: +48 509 670 384

 


PTV. The Mind of Movement

PTV Group planifie et optimise tout ce qui fait bouger les personnes et les marchandises, et ce dans le monde entier : 'itinéraires de transport, secteurs de vente, trafic individuel ou collectif. Nous proposons des logiciels, des données, du contenu, du conseil et de la recherche. Grâce à son expertise dans la planification à la fois du transport et du trafic, PTV est une entreprise unique en son genre.

Une mobilité économique et écologique durable nécessite une parfaite harmonisation des flux de trafic et de marchandises afin que les personnes et les marchandises atteignent leurs buts en toute sécurité et en toute efficacité. Dans le feu des projecteurs : la sécurité routière, la lutte contre le changement climatique et les concepts durables de mobilité. Pour y parvenir, les solutions PTV apportent leur soutien dans la logistique de transport, la planification et la gestion du trafic, également en temps réel.

PTV dispose d'un large éventail d'offres dans le domaine d'activité Logistique, du logiciel de planification de tournées et d'itinéraires de transport à la recherche d'emplacements de stationnement pour poids lourds, en passant par la planification de la distribution, la gestion de flottes et la navigation des poids lourds. Un service en ligne spécifique veille à la transparence en temps réel du processus de transport, et ce, tout au long de la chaîne logistique. Dans le domaine d'activité Trafic, PTV propose des logiciels, données et méthodes scientifiques destinés à modéliser et effectuer des simulations de réseaux routiers, qui permettent aux urbanistes et planificateurs de trafic de plus de 120 pays de contribuer ainsi à mettre en place des flux de transport optimaux.

PTV a son siège à Karlsruhe et constitue un centre de développement et d'innovation depuis sa création en 1979. Tout autour du globe, plus de 700 collaborateurs s'emploient à concevoir des solutions performantes pour l'administration publique, les ministères, le commerce et l'industrie.

La société allemande PTV Planung Transport Verkehr AG est une entreprise de PTV Group. www.ptvgroup.com.

Powrót do przeglądu

Martyna Abendrot i Peter Möhl od lipca 2018 r., jako dyrektorzy zarządzający odpowiadają za działalność nowego biura PTV dla Europy Środkowej i Wschodniej.

Download:

Nowa firma PTV CEE z centralą w Warszawie oferuje rozwiązania na miejscu dla optymalizacji transportu i logistyki.

Download:

PTV The Mind of Movement.

Grupa PTV stosuje kompleksowe podejście, integrując wszystkie aspekty ruchu, transportu i logistyki w celu tworzenia i promowania zrównoważonej mobilności. Uznana za lidera rynku globalnego, PTV opracowuje inteligentne rozwiązania programistyczne dla logistyki transportu, planowania i zarządzania ruchem. Dzięki temu miasta, firmy i ludzie oszczędzają czas i pieniądze, poprawia się bezpieczeństwo na drogach i minimalizuje się negatywny wpływ na środowisko. Opierając się na swojej wyjątkowej wiedzy i doświadczeniu w zakresie każdego aspektu mobilności, PTV zapewnia, że ludzie i towary docierają do miejsc przeznaczenia bezpiecznie i na czas.

Ponad 2500 miast wdraża produkty PTV, dzięki którym planowane są podróże i trasy ponad miliona pojazdów. Europejski model transportu, który obejmuje cały ruch pasażerski i ruch towarowy w Europie, opracowano za pomocą oprogramowania PTV. Obecnie firma posiada ponad 800 pracowników na całym świecie zaangażowanych w zapewnianie wysokiej wydajności produktów. Centrala firmy, zlokalizowana w sercu regionu technologicznego Karlsruhe, jest centrum rozwoju i innowacji. PTV planuje i optymalizuje wszystko, co przemieszcza ludzi i towary na całym świecie - to idea, która towarzyszyła Grupie od jej powstania w 1979 roku.

www.ptvgroup.com.

 

Kontekst:

 

Warszawa (GTAI) - pomimo wyzwań, polski przemysł logistyczny wzrósł o około 3% w 2016 roku. Czynnikiem wzrostu pozostaje transport drogowy. W przypadku kolei, tylko dostawcy multimodalni rozwinęli się korzystnie w ostatnich latach.

 

Polska według Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat), po Bułgarii i Słowenii, ma trzeci najwyższy stosunek wielkości transportu towarowego do produktu krajowego brutto w Unii Europejskiej (UE). Przy transporcie towarów w Polsce uzyskano dochód w wysokości prawie 24 mld euro w 2015 r. To 4,5% więcej niż przed rokiem. Większość ruchu jest na drogach, które stanowią prawie 84% usług transportowych w transporcie krajowym. Jednak polska sieć kolejowa, trzecia najdłuższa w UE z ponad 19 000 km, jest przestarzała technologicznie. Fundusze unijne mają służyć pomocą. Po głównym nacisku położonym na rozwój transportu pasażerskiego w okresie finansowym UE, który trwał do 2014 r., teraz przyszła pora na rozwój transportu towarowego. Krajowy program rozbudowy torów zapewnia inwestycje do wartości prawie 16 mld euro do 2023 r. Prawie 9000 km trasy ma zostać odnowionych i wyposażonych w nowoczesne technologie.